Izložba Rueckreise Gorana Dragaša

Umetink Goran Dragaš je studirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo, a diplomirao na istom odseku 2005.godine.
2009. godine završio postdiplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer grafika. Na likovnoj sceni prisutan od 2004. godine. Izlaže u zemilji i inostranstvu, a radovi mu se nalaze u kolekciji Muzeja grada Beograda i brojnim privatnim kolekcijama. Jedan je od osnivača i član Umetničke asocijacije Prototip u okviru koje pokreće galeriju Prototip.
Galerija je osvetljena našim LED reflektorima koji svetle dnevno-belo jer pod ovim svetlom slike od ulja na platnu ožive.
Naša kompanija je podržala Gorana i izložbu koja se održava u Kulturnom centru Beograd, galerija Podroom, u ulici Trg Republike 5.


LINK: http://www.kcb.org.rs/Default.aspx